Placing and Accepting Bets in Okebet Online Casino Login

Ang mga taya na inilagay ng User ay napapailalim sa partikular na mga panuntunan sa laro o kaganapan at sa mga probisyon ng Mga Tuntunin at Kundisyon na ito. Sa kaganapan ng isang malinaw na pagkakamali o indikasyon ng isang hindi tamang kalahok sa anumang kamay, lahat ng mga taya na inilagay ay walang bisa para sa kamay na iyon. Inilalaan din ng Okebet Online Casino Login ang karapatan na pawalang-bisa ang anuman o lahat ng taya kung sakaling mabigo ang system. Sa kabila ng anumang iba pang probisyon ng Mga Tuntunin at Kundisyon na ito, inilalaan ng Okebet ang karapatang tanggihan ang lahat o bahagi ng taya ng isang user para sa anumang dahilan sa pagpapasya nito. Inilalaan ng Okebet ang karapatan na i-freeze o kanselahin ang account ng isang customer kung ito ay napag-alamang lumalabag sa Mga Tuntunin at Kundisyon na ito o sa ilang paraan ay mapanlinlang, lumalabag sa batas, umaatake, nanlilinlang o nakakasira sa mga karaniwang patakaran. Ang lahat ng magreresultang balanse sa account ay ipi-freeze at mawawala nang walang pangangailangan ng anumang paunang abiso mula sa Okebet. Ang paggamit ng artificial intelligence o software (“bots”) sa serbisyo ng online na pagtaya ay mahigpit na ipinagbabawal. Gayundin, ang mga gumagamit ay may pananagutan sa pagtiyak ng katumpakan ng kanilang sariling mga detalye sa pagtaya.

Alinsunod sa iba pang mga probisyon ng Mga Tuntunin at Kundisyon na ito, kapag ang isang Gumagamit ay naglagay ng taya at nakumpirma namin ang pagtanggap sa taya ng Gumagamit, na kung saan ay pinal, ang Gumagamit ay hindi maaaring kanselahin o bawiin ang taya o baguhin ang mga detalye ng taya. Ang lahat ng mga taya ay naitala sa database ng kasaysayan ng transaksyon. Ang kasaysayan ng transaksyon ng Okebet ay pinal at konklusibo para sa lahat ng mga transaksyon at taya na inilagay. Alinsunod sa iba pang mga probisyon ng Mga Tuntunin at Kundisyon na ito, ang isang taya ay ituturing na wasto at tinatanggap ng Okebet kapag ang code ng transaksyon ay lumabas sa screen ng User at epektibong ipinakita sa kasaysayan ng transaksyon ng User. Ang mga oras ng pagsisimula na ina-advertise sa website ay para sa mga layuning pang-impormasyon lamang. Kung sa anumang kadahilanan, ang Okebet ay hindi sinasadyang tumanggap ng taya pagkatapos ng simula ng isang laban, ang Okebet ay may karapatan na kanselahin at pawalang-bisa ang naturang taya. Ang desisyon ng Okebet ay magiging pinal at konklusibo tungkol sa anumang mga taya at mga kaugnay na transaksyon.