Nakarehistro Para Magbukas ng Account at Maging Miyembro ng Okebet Online Casino Login

Upang makilahok at magamit ang Mga Serbisyo sa pamamagitan ng Okebet Online Casino Login, dapat kumpletuhin ng Gumagamit ang isang aplikasyon para sa pagbubukas ng account at membership (“Aplikasyon sa Pagmimiyembro”) kasunod ng mga pamamaraang inilarawan sa Website. Ang Gumagamit ay kumakatawan at nangangako na ang lahat ng impormasyong ibinigay ng Gumagamit sa pagpaparehistro at pagproseso ng Aplikasyon ng Pagmimiyembro, kabilang ang pangalan ng Gumagamit (“Pangalan”), pinagmumulan ng mga pondo (kabilang ang mga nauugnay na bank account at mga numero ng card) at address tulad ng nakasaad sa Aplikasyon ng Pagmimiyembro. , ay totoo, tumpak at kumpleto sa lahat ng aspeto. Magsasagawa ang Okebet ng mga kinakailangan at makatwirang hakbang upang mapanatili ang pagiging kumpidensyal ng personal na impormasyong ibinigay sa amin ng mga user. Ang personal na data at impormasyon sa pagtaya na natatanggap namin mula sa mga user ay mahigpit na pananatilihing kumpidensyal maliban kung ang anumang batas ay nangangailangan ng pagsisiwalat, batas, regulasyon, utos o desisyon ng isang hukuman o regulatory body o may-katuturang awtoridad sa regulasyon o tagapagpatupad ng batas o ng Mga Tuntunin at Kundisyon na ito. Ang mga gumagamit ay tanging responsable para sa pagiging kumpidensyal ng kanilang personal na impormasyon. Inilalaan namin ang karapatang ibunyag ang data ng Mga Gumagamit sa aming mga nagbibigay ng serbisyo sa pagpoproseso ng pagbabayad at mga institusyong pampinansyal sa lawak na kinakailangan upang maproseso ang mga transaksyon sa pagbabayad para sa mga serbisyo ng Website. Ang User ay tanging responsable din sa pagtiyak na ang paggamit at koneksyon ng User sa Website at ang impormasyong nakapaloob dito, ang pag-download at pag-install ng software at/o ang paggamit at paglahok ng User sa Mga Serbisyo ay hindi ipinagbabawal ng anumang mga batas na naaangkop sa ang Gumagamit.

Upang i-verify ang application ng membership ng isang user, kailangan din namin ng patunay ng pagkakakilanlan at edad (hal., isang wastong photo ID at isang debit o credit card). Dapat ipaalam sa amin ng mga user ang anumang pagbabago sa partikular na orihinal na impormasyong ibinibigay nila. Inilalaan ng Okebet Casino ang karapatang kumpirmahin ang pangalan at address ng isang user, kabilang ang sa pamamagitan ng koreo, upang matiyak ang pangalan at address ng isang user. Ang Okebet ay maaari ding, sa sarili nitong pagpapasya, gumamit ng iba pang mga hakbang sa seguridad upang i-verify ang impormasyong ibinigay ng User. Sa pamamagitan ng pagsang-ayon sa mga tuntuning ito, pumapayag ang User sa Okebet na mag-link, gumamit, magproseso at mag-imbak ng mga resulta ng anumang pagkakakilanlan o pag-verify ng User. Inilalaan namin ang ganap na karapatang tanggihan ang aplikasyon ng sinumang user para sa pagiging miyembro sa anumang kadahilanan. Kami ay responsable lamang para sa opisyal, alternatibong website ng Okebet na inilathala sa online na live na tulong. Hindi kami mananagot para sa anumang pinsalang dulot ng pag-access ng mga miyembro sa iba pang mga link na mukhang Okebet. Kung mayroon kang anumang karagdagang katanungan, mangyaring makipag-ugnayan sa aming online customer support team nang direkta. Ipagpalagay natin na ang isang user ay may higit sa isang account na may Okebet. Sa kasong iyon, inilalaan namin ang karapatan, sa aming sariling paghuhusga, na ituring ang lahat ng mga account ng User sa Okebet bilang isang pinagsamang account, tanggalin ang mga labis na account, o wakasan ang kasunduang ito sa User.